Rekruttering

En god rekrutteringsprosess bidrar til økt treffsikkerhet og reduserer risikoen for feilansettelser. Derfor følger vi strukturerte prosesser for å sørge for kvalitetssikret rekruttering.

Vår rekrutteringsprosess

Vi bruker tid og ressurser på å investere i kompetanse for å møte kandidater der de befinner seg. Tjenester vi kan hjelpe deg med innenfor dette er: Jobbanalyse, utforming av kravspesifikasjon, behandling av søknader, headhunting, screening og seleksjon, intervjuer, testverktøy for evne- og personlighetskartlegging, og referansesjekk.

Jobbanalysen

Jobbanalysen legger selve grunnlaget for rekrutteringsprosessen. Her definerer vi kompetansebehovet til kandidaten og hvilke kvalifikasjoner som kreves for å utføre de arbeidsoppgavene som ligger i stillingen. En god jobbanalyse gjør det lettere å definere en målgruppe som sørger for at vi når de riktige kandidatene.

Søk etter kandidater

Basert på jobbanalysen definerer vi passende kanalmiks og strategi for å treffe riktig kandidat. Enten gjennom tradisjonell annonsering, markedsføring på sosiale medier eller et mer omfattende «search» etter relevante kandidater.

For hvert oppdrag går vi alltid gjennom vårt nettverk av kartlagte kandidater, samt våre og andres CV-databaser. På denne måten kan vi finne passive søkere, kandidater som ikke er aktive jobbsøkere, men som er åpne for muligheter.

Screening og intervjuprosessen

Etter vi har kartlagt alle potensielle kandidater starter vi med screeningprosessen. Vi begynner med ett kort telefonintervju for å avdekke om kandidaten har kvalifikasjonene som kreves for stillingen.

Neste steg er et digitalt dybdeintervju der vi går nærmere inn på erfaring, ferdigheter, arbeidshistorikk og kvalifikasjoner. Til slutt holder vi et fysisk møte med de mest aktuelle kandidatene.

Siste fase

For å komplimentere intervjuprosessen benytter vi også anerkjente personlighetstester og evnetester for å danne et helhetlig bilde av kandidaten. Basert på intervjuer, arbeidsprøver, tester og referansesjekker lager vi en score for hver kandidat og presenterer til slutt de utvalgte for oppdragsgiver. På denne måten sørger vi for at våre samarbeidspartnere er involvert i prosessen når vi rekrutterer. For oss er tett dialog og oppfølging sentralt fra starten av rekrutteringsprosessen til endelig beslutning og kontraktsignering.

Kontakt oss

Har du spørsmål om vår rekrutteringsprosess eller ønsker å vite mer om våre tjenester? Ta kontakt for en uforpliktende prat!