Bemanning

Det er mange uforutsette faktorer som kan påvirke tilgjengeligheten av arbeidskraft. Dersom virksomheten din mangler den nødvendige kapasiteten, er bemanning en god løsning. Med vår hjelp kan dere fokusere på det deres virksomhet er gode på imens vi sørger for at dere har den nødvendige bemanningen.

Caval Rekruttering er registrert som godkjent bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet.

Hva er et bemanningsbyrå?

Et bemanningsbyrå sørger for kapasitetsbehovet hos en virksomhet. I motsetning til rekrutteringsprosesser, baserer bemanning seg på utleie av arbeidskraft til en virksomhet. Arbeidstakeren er da ansatt hos bemanningsbyrået, enten på midlertidig eller fast basis. Derfor er personalansvar, lønn, oppfølging m.m., bemanningsbyråets ansvar. Dermed sørger bemanningsbyrået for et relativt sømløst botemiddel som dekker over midlertidige kapasitetsutfordringer.  

Fordeler med å bruke et bemanningsbyrå

Ved å bruke et bemanningsbyrå øker man en virksomhet sin fleksibilitet. Om man er usikker på kapasitetsbehovet sitt, kan bemanning være en god løsning. Kapasitetsutfordringer kan forekomme i mange former, som for eksempel ved sykefravær, permisjoner eller større prosjekter. Et bemanningsbyrå gir din virksomhet anledning til å fokusere på det dere er gode på. 

Vår tilnærming til bemanning

Vi tar oss tid til å sette oss inn i våre kunder sin situasjon og deres behov for å finne de riktige kandidatene. Med vår brede erfaring fra mange bransjer er vi godt rustet til å ta oss av deres bemanningsbehov. Vi har lang erfaring med bemanning og leverer bemanningsløsninger over hele landet og innenfor et bredt spekter av yrker.  

Fra 1. april 2023 trådte mer omfattende regler for innleie fra bemanningsforetak i kraft. Det er avgjørende å være godt forberedt på disse endringene for å sikre at din virksomhet forblir i samsvar med de nye endringene. 
Vi er godt oppdatert på de nye reglene, og gir deg råd om hvordan du kan håndtere overgangen og finner en løsning tilpasset din bedrift og virksomhet. 

Kontakt oss

Har du spørsmål om bemanning? Ta kontakt for en uforpliktende prat!