Om oss

Caval Rekruttering består av DNV-sertifiserte medarbeidere som besitter over 15 års erfaring innen rekruttering, coaching og onboarding av ansatte. Vi er et rekrutterings- og bemanningsbyrå som setter vår stolthet i å rekruttere nye medarbeidere som passer dine behov og din bedrift. Vi tilbyr rekrutteringstjenester til alle bransjer, og kan ta oss av hele eller deler av rekrutteringsprosessen for deg.

Om oss

Vår tilnærming til rekruttering er å være oppdaterte på dagens trender. Derfor bruker vi tid og ressurser på å investere i kompetanse for å møte kandidater der de befinner seg. Tjenester vi kan hjelpe deg med innenfor dette er: Jobbanalyse, utforming av kravspesifikasjon, behandling av søknader, headhunting, screening og seleksjon, intervjuer, testverktøy for evne- og personlighetskartlegging, og referansesjekk.

Jobbanalysen

Jobbanalysen legger selve grunnlaget for rekrutteringsprosessen. Her definerer vi kompetansebehovet til kandidaten og hvilke kvalifikasjoner som kreves for å utføre de arbeidsoppgavene som ligger i stillingen. En god jobbanalyse gjør det lettere å definere en målgruppe som sørger for at vi når de riktige kandidatene.

Søk etter kandidater

Basert på jobbanalysen definerer vi passende kanalmiks og strategi for å fange opp riktig kandidat. Dette kan være gjennom tradisjonell annonsering, markedsføring på sosiale medier eller et mer omfattende «search» etter relevante kandidater.

For hvert oppdrag går vi alltid gjennom vårt nettverk av kartlagte kandidater, samt våre og andres CV-databaser. På denne måten kan vi også finne passive søkere. Dette er kandidater som i utgangspunktet ikke er på jobbsøk, men som holder mulighetene åpne.

Screening og intervjuprosessen

Etter vi har kartlagt alle potensielle kandidater starter vi med screeningprosessen. Vi starer med ett kort telefonintervju for å rask avdekke om kandidaten virkelig har kvalifikasjonene som kreves for stillingen.

Neste steg er et digitalt dybdeintervju der vi går nærmere inn på erfaring, ferdigheter, arbeidshistorikk og kvalifikasjoner. Til slutt holder vi et møte med de mest aktuelle kandidatene.

Siste fase

For å komplimentere intervjuprosessen benytter vi også anerkjente personlighetstester og evnetester for å danne et helhetlig bilde av kandidaten. Basert på intervjuer, arbeidsprøver, tester og referansesjekker lager vi en score for hver kandidat og presenterer til slutt de utvalgte for oppdragsgiver. På denne måten sørger vi for at våre samarbeidspartnere er involvert i prosessen når vi rekrutterer. For oss er tett dialog og oppfølging sentralt fra starten av rekrutteringsprosessen til endelig beslutning og kontraktsignering.

Vårt team

Caval Rekruttering hører til Caval Gruppen som er et salgsagentur med over 70 ansatte. Vi har over 15 års erfaring med rekruttering.

Ansatt

Tiitel

Ansatt

Tiitel

Ansatt

Tiitel

Ansatt

Tiitel

Kontakt oss

Noe om at det bare er å ta kontakt